Záruční podmínky

Pro vybrané robotické sekačky AL-KO a SOLO by AL-KO vyrobené v Rakousku, dovezené do ČR společností AL-KO KOBER spol. s r.o., IČ 46993312 se sídlem Táborská silnice 2134, 397 01 Písek (dále jen AL-KO) poskytuje společnost AL-KO zákonnou záruku na výrobek podle občanského zákoníku, kterou prodlužuje na dobu 3 let od prodeje výrobku spotřebiteli v síti autorizovaných prodejců AL-KO (viz. www.alko-garden.cz) při dodržení následujících pravidel:

1. Pravidelná roční bezplatná prohlídka v autorizovaném servisním středisku AL-KO (zjištění stavu stroje v délce cca 30 minut) v termínu od 1.10. do 28.2. kalendářního roku s vlastní dopravou produktu zákazníkem do autorizovaného servisního střediska. Ostatní náklady spojené s údržbou (např. výměna sekacích nožů, ložisek atd.) hradí zákazník.

2. Registrace zakoupeného produktu spotřebitelem na webu Prodloužená záruka AL-KO | AL-KO Gardentech (alko-garden.cz)

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Po uplynutí zákonné záruční doby (2 roky) jsou zachovány obvyklé vlastnosti jen při splnění zvláštních podmínek stanovených prodávajícím.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití a dále dalšími vlivy, za které prodávající neodpovídá. Záruka se tak nevztahuje na opotřebení produktu, způsobené i obvyklým užíváním (uvedeným zpravidla v Návodu k použití), a na označené opotřebitelné díly.

Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé z následujících příčin na straně kupujícího:

a) neodborná manipulace s výrobkem;
b) nedodržením pokynů uvedených v Návodu k použití výrobku;
c) použití výrobku pro jiné účely než je určen;
d) použití výrobku v rozporu s jeho běžným použitím či v rozporu s Návodem k použití;
e) použití neoriginálního a nevhodného příslušenství výrobku;
f) nedostatečná péče o výrobek, zanedbaná údržba;
g) zásah neautorizovaného servisu;
h) uplynutí životnosti dílů podléhajících běžnému opotřebení
i) elektrickým přepětím v rozvodné síti
j) používáním produktu v podmínkách s nadměrnou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy nebo náhlými změnami v těchto podmínkách, a to v rozporu s určením produktu a Návodem k jeho použití;
k) provedením neodborného zásahu či změnou parametrů, přírodními živly nebo vyšší mocí (povodně, tornáda apod.)

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu způsobil sám.

Práva z vadného plnění spotřebitele jsou upravena v obchodních podmínkách zveřejnených na stránkách www.robotickesekackyalko.cz

Při nákupu robotické sekačky AL-KO nebo SOLO by AL-KO kupujícím který není spotřebitelem (podnikající osoba, právnická osoba, IČ a DIČ) je záruční doba zkrácena na dobu 12 měsíců od data uvedeného na daňovém dokladu.

Pro veškeré servisní úkony (sezónní prohlídky, servisní údržba, záruční i pozáruční opravy) se můžete obracet na autorizované servisní partnery, jejichž aktuální seznam naleznete na internetových stránkách Autorizované prodejny a servisy AL-KO | AL-KO Gardentech (alko-garden.cz)

 


E-shop ROBOTICKE SEKACKY ALKO pro Vás stále vylepšujeme a k tomu využíváme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko "Rozumím" souhlasíte s využíváním cookies. Jednotlivé kategorie cookies můžete nastavit kliknutím na "Upravit nastavení"
 

Nesouhlasím s použitím technických cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka)
 

Více informací o ochraně soukromí

Rozumín
Upravit nastavení